Hugo Nielsen Instituttet APS.

Navn:Lone Nielsen (Hugo) Jensen
Adresse:Kirkealle 14, 6510 Gram
Telefon:74822233
Hjemmeside:http://hni.dk
Send mail


Registreret Akupunktør Lone Nielsen Jensen
Registreret Akupunktør Hugo Nielsen
 

Hugo Nielsen Instituttet
 
smerte- & immunterapeutiske parallelakupunktur

med og uden nåle i kombination med Cell Com- Technology System®
E.mail. hugo@cellcom.dk 

Fremtidens medicin bliver energimedicin - bio-elektro-magnetisk medicin.

Parallelakupunkturen ser ud til at være en af de fællesnøgler til de talrige ukendte biokemiske døre, der skal holdes åbne for at udrede mange ellers så uforklarlige kroniske og degenererede smertelidelser både i bevægeapparatet og organismen. Dette sker ofte i kombination med Cell Com- Technology System, som bruges derhjemme.

Videnskaben har fundet, at vores organisme har indbygget et "GPS navigationssystem" der opererer i micro-RNA størrelse med bio-eletromagnetiske signaler og med "memorygemt" baggrundsviden om indre biokemiske styre og interne signale arbejdsforhold i kroppen. Disse signaler begynder at lade sig dirigere / aktivere og finde sin "rette plads" efter hvor nålene indsættes.


Forskellen på parallelakupunkturens udførelse og den klassiske akupunktur er hovedsageligt den måde nålene anvendes på for at påvirke og afbalancere organismens styresystemer og deres muligheder, for - ved egen hjælp, at påbegynde smerte- og Immunterapi uden bivirkninger og risiko for patienten.

Som navnet siger sættes nålene parallelt ved Hugo Nielsens metode og det er specielt i fingre og tæer der behandles, hvor der pr. behandling anvendes ca. 2-4 nåle.
En særdeles børnevenlig behandling, da den er smertefri -
også for voksne!Parallelakupunktur er et supplement til den lægeordinerede behandling / terapi og ikke en erstatning for denne. Virkningen og brugen af akupunktur er i dag anerkendt af WHO på en lang række lidelser og symptomer.

Behandlingsfilosofi


Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper har ganske specielle funktioner i forhold til organet og organerne imellem. For at et så kompliceret system kan fungere. findes der en række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle, cellerne imellem og for organerne.

Hjerne, nervesystem, hormonsystemer og kemiske kontrolsystemer er kendte eksempler på sådanne kontrolsystemer. Nogle af disse - måske alle - er overordnet reguleret af elektriske signaler og impulser, der kan måles på hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk akupunktur, men også via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt ind i kroppen.

Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne, måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks. infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne).
Sådanne "fejlsignaler - cellekommunikationssignaler" opfattes forkert af styresystemerne. Der opstår sygdom.

Næsten alle systemer udvikler sig


Hugo Nielsen Instituttet i Gram, har da også igennem årene ihærdigt prøvet, at udvikle nye hurtigere genveje til de eksisterende behandlingsmuligheder, for at opnå bedre resultater.

Det vil sige med udgangsposition i de behandlingsreaktioner, der opleves af patienter og efterprøve om de samme reaktioner kan reproduceres, sammenlignes og identificeres hos andre patienter med samme lidelser, indenfor fællesbetegnelsen "smerte- & immunterapi" og udført med Parallelakupunktur og Cell Com System.

Sygdom udvikler sig og finder sig et signal-følgespor at formere sig i. I de fleste tilfælde mærkes denne tilblivelse først et langt stykke hen i udviklingsfasen og pludselig eksistere et sygdomsbillede, der kræver en behandlingsindsats af en eller anden instans. Derfor finder vi det ret interessant, at dine behandlingsreaktioner med "parallelakupunktur" udvikler sig i en bestemt mærkbar rækkefølge.

Og vi mener, at dette "fænomen" prøver at fortælle, hvordan din organismes tilstand er "her og nu". En biokemisk "tilstands-sandhed" og derfor skal der behandles helt specifikt efter dette mønster. Og med vores erfaring, bliver det da også dit behandlingsgrundlag.

Vi prøver som sagt konstant: at finde nye fysiske kommunikationsforbindelser/veje, der kan forbedres og forbinde akupunkturpunkternes komplicerede samarbejdspartnere og "fællesnævnere" samt virkemekanismer bedre sammen. Og det mener vi, at vi opnår med Parallelakupunktur! 

Lad os få en snak om dit problem - i fuld fortrolighed - vi er til for dig!!

Et godt indblik i denne behandlingsproblematik kan der læses om og afprøves med de øvelser Hugo Nielsen har beskrevet i "TRYK DIG SUND" fra Hovedlands Forlag i Århus

Nerve-, muskel- knogle og immunlidelser 

Cancer og bivirkninger

Gigt

Psoriasisgigt

Migræne

Diskusprolaps

Diskusprolaps2

Hals-ryg-lændesmerter

Frossen skulder

Tinnitus

 

Sundhedforsikringer
Flere forsikringsselskaber dækker i deres sundhedsforsikringer akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Akupunktør, som er medlem af Danske Akupunktører.

Tryg
Topdanmark, ,
International Health Insurance Danmark (IHI)
Danica,
Codan,
Trekroner,
FSP Pension
PFA
m. fl.

Ovennævnte selskaber er på positivlisten, men flere andre selskaber dækker også behandlingerne helt eller delvist.
Det er altid afhængig af hvilken forsikring, som er tegnet, og i mange tilfælde forsikringsselskabets vurdering om de dækker.
Det er altid nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingerne.

Tryg Smertefri har som det eneste selskab også en forsikring som dækker forebyggende akupunkturbehandling.

Kilde: Danske Akupunktører


Tænk på i morgen - start i dag - Bliv rask i en fart!

Med venlig hilsen og på gensyn

Registreret Akupunktør Lone Nielsen Jensen
Registreret Akupunktør Hugo Nielsen