Hugo Nielsen Institutet Aps

Navn:Hugo Nielsen
Adresse:Kirkealle 14, 6510 Gram
Telefon:74822233
Hjemmeside:http://www.hni.dk
Send mail

Hugo Nielsen Instituttet 
Embryo- Basic Bio Regulary System

smerte- & immunterapeutisk BBRS parallelakupunktur 

med og uden nåle i kombination med Cell Com- Technology System®
Email: hugo@cellcom.dk

 

Embryo BBRS: Fremtidens medicin bliver energimedicin - bio-elektro-magnetisk medicin.
Parallelakupunkturen ser ud til at være en af de fællesnøgler til de talrige ukendte biokemiske døre, der skal holdes åbne for at udrede mange ellers så uforklarlige kroniske og degenererede smertelidelser både i bevægeapparatet og organismen. Dette sker ofte i kombination med Cell Com- Technology System, som bruges derhjemme.

 Videnskaben har fundet, at vores organisme har indbygget et "GPS navigationssystem" der opererer i micro-RNA størrelse med bio-eletromagnetiske cellesignaler og med "memorygemt" baggrundsviden om aktuelle indre biokemiske interne signale arbejdsforhold i kroppen. Disse signaler begynder at lade sig dirigere / aktivere og finde sin "rette plads" efter hvilken fremgangsmåde nålene indsættes. 
Hugo Nielsens mere end 35 år gamle opdagelse af parallelakupunkturen baserer sig på den gamle klassiske kinesiske akupunktur og dennes behandlingsfilosofi. 

Forskellen på parallelakupunkturens udførelse og den klassiske akupunktur er hovedsageligt den måde nålene anvendes på for at påvirke og afbalancere organismens styresystemer og deres muligheder, for - ved egen hjælp, at påbegynde smerte- og Immunterapi uden bivirkninger og risiko for patienten.
 

Som navnet siger sættes nålene parallelt ved Hugo Nielsens metode og hvor der pr. behandling anvendes ca. 2-4 nåle. 
En særdeles børnevenlig behandling, da den er smertefri -
 også for voksne! 
Parallelakupunktur er et supplement til den lægeordinerede behandling / terapi og ikke en erstatning for denne. Virkningen og brugen af akupunktur er i dag anerkendt af WHO på en lang række lidelser og symptomer. 


Behandlingsfilosofi

Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper har ganske specielle funktioner i forhold til organet og organerne imellem. For at et så kompliceret system kan fungere. findes der en række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle, cellerne imellem og for organerne. 
Hjerne, nervesystem, hormonsystemer og kemiske kontrolsystemer er kendte eksempler på sådanne kontrolsystemer. Nogle af disse - måske alle - er overordnet reguleret af elektriske signaler og impulser, der kan måles på hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk akupunktur, men også via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt ind i kroppen. 
Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne, måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks. infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne). 
Sådanne "fejlsignaler - cellekommunikationssignaler" opfattes forkert af styresystemerne. Der opstår sygdom.
 
Næsten alle systemer udvikler sig

Hugo Nielsen Instituttet i Gram, har da også igennem årene ihærdigt prøvet, at udvikle nye hurtigere genveje til de eksisterende behandlingermuligheder, for at opnå bedre resultater.
 
Det vil sige med udgangsposition i de behandlingsreaktioner, der opleves af patienter og efterprøve om de samme reaktioner kan reproduceres, sammenlignes og identificeres hos andre patienter med samme lidelser, indenfor fællesbetegnelsen "smerte- & immunterapi" og udført med Parallelakupunktur. 

Sygdom udvikler sig og finder sig et signal-følgespor at formere sig i. I de fleste tilfælde mærkes denne tilblivelse først et langt stykke hen i udviklingsfasen og pludselig eksistere et sygdomsbillede, der kræver en behandlingsindsats af en eller anden instans. Derfor finder vi det   ret interessant, at d
ine behandlingsreaktioner  med "parallelakupunktur" udvikler sig i en bestemt mærkbar rækkefølge.  

Og vi mener, at dette "fænomen" prøver at fortælle, hvordan din organismes tilstand er "her og nu".  En biokemisk "tilstandssandhed" og derfor skal der behandles helt specifikt efter dette mønster. 
Og med vores erfaring, bliver det da også dit behandlingsgrundlag. Vi prøver som sagt konstant at finde nye fysiske kommunikationsforbindelser/veje, der kan forbedres og forbinde akupunkturpunkternes komplicerede samarbejdspartnere og "fællesnævnere" samt virkemekanismer bedre sammen.Og det mener vi, at vi opnår med Parallelakupunktur! 

Lad os få en snak om dit problem - i fuld fortrolighed - vi er til for dig!!

Nerve-, muskel- knogle og immunlidelser

Cancer og bivirkninger

Gigt

Psoriasisgigt

Migræne

Diskusprolaps

Diskusprolaps2

Hals-ryg-lændesmerter


Frossen skulder

Tinnitus

Sundhedsforsikringer

Flere forsikringsselskaber dækker i deres sundhedsforsikringer akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Akupunktør, som er medlem af Danske Akupunktører

 

Tryg
Topdanmark, ,
International Health Insurance Danmark (IHI)
Danica,
Codan,
Trekroner,
FSP Pension
PFA
m. fl.

Ovennævnte selskaber er på positivlisten, men flere andre selskaber dækker også behandlingerne helt eller delvist.
Det er altid afhængig af hvilken forsikring, som er tegnet, og i mange tilfælde forsikringsselskabets vurdering om de dækker.

Det er altid nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingerne.

Tryg Smertefri har som det eneste selskab også en forsikring som dækker forebyggende akupunkturbehandling.

Kilde: Danske Akupunktører

Med venlig hilsen og på gensyn 

Registreret Akupunktør Lone Nielsen Jensen
Registreret Akupunktør Hugo Nielsen