Hvem skal man konsultere, når man ønsker at få professionel akupunkturbehandling?

Det er naturligvis de akupunktører, der har den største viden inden for sygdomsbehandling med akupunktur. Her udmærker medlemmerne af Danske Akupunktører sig ved at have gennemgået en flerårig uddannelse i akupunktur, samt at have godt kendskab til kroppen og dens sygdomme, som i det øvrige sundhedsvæsen.

Vælg derfor en akupunktør, som er medlem af Danske Akupunktører. Derved sikres du, at de faglige kvalifikationer er i orden, samtidig med, at alle medlemmer også er Registreret Alternativ Behandler (RAB) indenfor akupunktur. 
Find din lokale akupunktør her

RAB (Registreret Alternativ Behandler) og SA (Sundhedsautoriseret og anerkedt Akupunktør)

Titlen Registreret akupunktør er en beskyttet titel, som først tildeles vores medlemmer når vi har godkendt dem. I øjeblikket er der ca. 200 Registrerede Akupunktører (RAB) i Danske Akupunktører. Alle synlige medlemmer på vores hjemmeside bærer denne tittel.
Danske Akupunktører er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB), med speciale i akupunktur, som opfylder de uddannelsesmæssige krav.

Registrerede Akupunktører er:
 - Ansvarsforsikret
 - Tilsluttet etisk-juridisk klagenævn
 - Uafhængige af medicinalindustrien og terapeutiske begrænsninger
 - Godkendte af Datatilsynet til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger

Kvalitetssikring

Medlemmer af Danske Akupunktører er undergivet foreningens obligatoriske efteruddannelse. Dermed sikres, at den enkelte akupunktør altid er i stand til at levere behandling på et højt niveau.

Forsikring

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark får tilskud til behandlinger.

Flere forsikringsselskaber dækker, i deres sundhedsforsikringer, akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Akupunktør (RAB) og Sundhedsautoriseret og registreret Akupunktur (SA). Danske Akupunktørers medlemmer er RAB-registrerede eller SA-medlemmer:
Topdanmark
PFA
International Health Insurance Danmark (IHI)
Danica
Codan
Trekroner
FSP Pension
m. fl.

Ovennævnte selskaber er på positivlisten, men flere andre selskaber dækker også behandlingerne helt eller delvist.
Det er altid afhængig af hvilken forsikring, som er tegnet, og i mange tilfælde forsikringsselskabets vurdering om de dækker.
Det er altid nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingerne.

Tekst